Afspraken Social media


Sociale media zoals Twitter, Facebook, Whatsapp en nog vele andere bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de school. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van het Lentiz MBO in Maasland en omgeving.
Belangrijk om te weten is dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de school, betrokken leerlingen en personeel ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt het MBO Maasland aan alle personeelsleden en studenten om verantwoord met social media om te gaan.

Het MBO Maasland verstaat hieronder:

  • Op social media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect.
  • Op social media praat je wel MET elkaar en niet OVER elkaar.
  • Je zet alleen berichten op social media als die de ander of de school niet schaden. Je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig.
  • Social media gebruik je, binnen de lessen, alleen als het nuttig is voor de les die je volgt.
  • Wil je via social media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven.
  • We accepteren niet dat social media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen.
  • Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er maatregelen genomen.
  • Als je van mening bent dat je via social media gepest, gestalkt, gentimideert, o.i.d. wordt, dan meld je dit bij de opleidingscoördinator en kun je hiervan eventueel aangifte doen bij de politie.